Our Blog

Davul Kayıtlarında Enstrüman Seçiminin ve Tonlamanın Önemi

Akustik davul seti temel olarak trampet, kick, tom, floor tom ve zillerden oluşan birçok farklı karakter ve ses aralığındaki vurmalının bir araya gelmesinden oluşur.

Davul Tercihi

Davul Kayıtları 6Kullanılan davul setindeki davulların ve zillerin büyüklüğü, karakteristiği ya da sayısı tamamen enstrümaniste bağlıdır. Burada seçimlere yön veren etkenler öncelikle çalınan müzik tarzı sonrasında ise çalan kişinin o müziği icra ederkenki müzikalitesidir. Örnek vermek gerekirse jazz müzik çalan bir davulcu genelde davullarını daha yüksek tonlar, zilleri mat karakterlidir ve değişik tonalitelerde yine mat karakterli birkaç ride zili kullanabilir. Ya da rock ya da metal müzik çalan bir davulcu kayıt stüdyosuna  yanında daha büyük, derin ve daha pes tonlanmış davullarla, büyük ve parlak zillerle gider. Tabiki bunlar kesin kural değil, genellemelerdir. Fakat dünyadaki birbirinden farklı müzik tarzlarının çalımlarına ve kayıtlarına davul enstrümanı açısından bakıldığında enstrüman seçimlerinde bu tarz genellemelerin olduğu görülmektedir. Başka bir örnek vermek gerekirse metal müzik davulları kaydeden bir davulcunun çok ince, küçük inçli ve çok gergin tonlamalı bir trampetle kayıt yapması beklenmezken, pop ya da R&B tarzlarındaki müzikler için davul kaydı  yapacak bir müzisyenin de oldukça derin, büyük ve pes tonlanmış bir trampetle kayıt yapması beklenemez.

Davul Kaydı

Davul Kayıtları 8Yazımızın başında da değindiğimiz gibi birçok farklı vurmalı enstrümanın birleşiminden oluşan davul seti, tek bir enstrüman olarak duyulması gerektiğinden, kullanılan tüm parçaların çalınacak kayda göre iyi ve uygun  bir şekilde seçilmesi ve tonlanması, kaydın genelinin iyi sound etmesi için olmazsa olmazlardandır. Kayıtta kullanılan davul setindeki enstrümanların seslerinin ya da karakteristiklerinin kayıt sonrasında yapılacak işlemlerle direk olarak değiştirilebileceği ya da düzeltilebileceği, şuna ya da buna benzetilebileceği algısından çıkıp; kullandığımız davulların ya da zillerin orjinal tonlamalarının korunarak sadece gerekli  frekans ayarlama ve mix işlemlerine tabi tutulacağı algısına sahip olmamız gerekmektedir.

Tags: , , , , ,

Show Comments (0)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!